fbpx

3 funkce pracující s ODKAZY, které vás porazí

Nejprve se vrátíme úplně na začátek a připomeneme si různé typy odkazů, které v Excelu můžeme vytvořit. Ve druhé části se zaměříme na funkce pracující s odkazy v Excelu  – ODKAZ, NEPŘÍMÝ.ODKAZ a HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ.

Odkazy v Excelu jsou mechanismem, který umožňuje odkazovat na buňky, rozsahy buněk, nebo dokonce na jiné listy či soubory Excelu. Tyto odkazy jsou užitečné při vytváření vzorců, funkcí a při propojování dat v rámci různých částí sešitu i mezi různými sešity.

Odkaz VŽDY začíná znaménkem ROVNÁ SE. Dále se liší podle typu, pravidla jsou ale pořád stejná:

JAKÉ ODKAZY MŮŽEME V EXCELU VYTVOŘIT?

1. Odkaz v Excelu na buňku:

Pro odkazování na konkrétní buňku klikneme myší do příslušné buňky. Díky tomu vytvoříme odkaz na buňku ve formátu (pokud je buňka na aktuálním listu): 

=A1

2. Odkaz v Excelu na více buněk:

Při odkazování na rozsah buněk vytvoří Excel odkaz v tomto formátu (odkazujeme se do oblasti buněk A1 až B10, kdy A1 je levá horní buňky a B10 je pravá dolní buňka):

=A1:B10

3. Odkazy v Excelu na jiné listy:

List1 je název listu, který vidíme dole na „oušku“ listu, za ním následuje vždy VYKŘIČNÍK a adresa buňky (například A1). Ve druhém příkladu vidíme odkaz na rozsah buněk na jiném listu:

 =List1!A1

=List1!A1:B10

Tento typ odkazu používáme často ve vzorcích a funkcích. Například: =SUMA(List1!A1:A10), kde se sčítají hodnoty v rozsahu A1:A10 na listu List1.

4. Odkazy v Excelu na jiné sešity:

Můžeme vytvářet i odkazy na buňky v jiných sešitech. V tomto případě bude před názvem listu ještě název sešitu v hranatých závorkách.

=[NázevSešitu]List1!A1

PROČ POUŽÍVAT ODKAZY V EXCELU?

 • Výhodou používání odkazů v Excelu je propojení buněk a tedy jejich automatická aktualizace. Pokud se hodnoty v odkazovaných buňkách změní, vzorce automaticky aktualizují své výsledky bez nutnosti manuálních změn na několika místech sešitu.
 • Propojování dat – odkazy mohou propojovat data mezi různými listy nebo sešity, což umožňuje efektivnější správu informací a propojování dat.
 • Poznámka: Odkazy v žádném případě nevypisujeme na klávesnici, ale označujeme je myší nebo klávesovými zkratkami!

FUNKCE ODKAZ

Pomocí funkce ODKAZ můžeme získat adresu buňky v listu na základě zadaných čísel řádku a sloupce. Funkce ODKAZ(2,3) třeba vrátí adresu $C$2 = 2. řádek a 3. sloupec. Můžete taky použít  funkce ŘÁDEK a SLOUPEC pro poskytnutí číselných argumentů řádku a sloupce pro funkci ODKAZ.

Argumenty funkce jsou:

ODKAZ(řádek, sloupec, [typ], [a1], [text])

 • Řádek – číslo řádku použité v odkazu na buňku.
 • Sloupec – číslo sloupce použité v odkazu na buňku.
 • Typ – nepovinný argument, typ odkazu, který bude vrácen (absolutní, relativní, smíšený – vysvětlíme si v dalším článku).
 • A1 – nepovinný argument -> můžeme přeskočit nebo dávám 1, protože pracuji s „normálními“ odkazy v Excelu
 • Text – pokud chceme zadat název listu

FUNKCE HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ umožňuje přejít na jiné místo v sešitu, ale i mimo něj. Když klikneme na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, Excel přejde na uvedené místo nebo otevře zadaný dokument.

Syntaxe funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ má následující argumenty:

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění;[název])

 • Umístění odkazu  – konkrétní buňka, cesta a název souboru k dokumentu, který chceme otevřít nebo kam chceme přejít. 
 • Název – nepovinný argument, text, který se zobrazí v buňce z které se budeme odkazovat. Jestliže argument Název vynecháte, zobrazí se v buňce jako text argument Umístění. Text nezapomene zadávat v uvozovkách!

Příklad externího i interního odkazu najdete níže. První odkaz bude mít v buňce napsaný text Excel  a po kliknutí mě zavede na webové stránky EXCELHROU.CZ. Druhý odkaz bude mít v buňce napsáno PŘEJÍT SEM a po klinutí mě zavede na list1 do buňky B2:

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(„http://excelhrou.cz“;“Excel“)

=HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(„#List1!B2″;“Přejít sem“)

POZNÁMKA 1:

Pokud se odkazujeme v rámci daného sešitu, vkládáme před název listu znak # (Ctrl + levý Alt + X).

POZNÁMKA 2:

Hypertextové odkaz lze vkládat i z Karty Vložit nebo přes pravé tlačítko myši!

FUNKCE NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Tato funkce není tolik známá, ale za to je podle mě ze všech zmíněných nejužitečnější a můžete si díky ní ušetřit spoustu práce. Funkce totiž vrací obsah buňky. Funkci NEPŘÍMÝ.ODKAZ použijme, pokud chceme změnit odkaz na buňku v rámci vzorce/funkce a nechceme měnit vzorec.

NEPŘÍMÝ.ODKAZ(odkaz, [a1])

 • Odkaz – odkaz na buňku. Pokud odkazujeme na jiný sešit (externí odkaz), musí být druhý sešit otevřený.
 • A1  – nepovinný argument, určuje typ odkazu.

KOMBINACE FUNKCE ODKAZ A NEPŘÍMÝ.ODKAZ

Excel funkce NEPRIMY.ODKAZ

To nejlepší na závěr! Úplně skvělá je kombinace funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ a ODKAZ. Funkci ODKAZ lze totiž krásně využít pro naplnění argumentů funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ, kde zadáme adresu řádku a sloupce přes ODKAZ a přes NEPŘÍMÝ.ODKAZ si vrátíme obsah buňky.

Složitější možností by bylo slučování přes funkci CONCAT, nebo spojování řetězce přes &, ale i tuto možnost vám ve videonávodu ukážu.

Pro vrácení čísla sloupce nebo řádku lze použít také funkce ŘÁDEK a SLOUPEC – opět ukážu ve videonávodu.

Videonávod s 2 praktickými příklady "Jak na odkazy v Excelu" sledujte níže:

PŘÍKLAD 1:

Máme list PŘEHLED, na který chceme sbírat data ze všech ostatních listů, které mají naprosto stejnou strukturu, jen se liší obsahem buněk.

PŘÍKLAD 2:

Máme stejná data na listech (například měsíční reporty) a na listu přehled se chceme odkazovat vždy na aktuální měsíc, který změníme v buňce C1. Tato buňka bude napojená na vzorce a funkce a nebude tedy nutné je každý měsíc na celém listu měnit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *