fbpx

Lekce 2: Zkratky

8%
 
Předpokládaný čas studia: 30 minut
Délka videonávodů: 15  minut

Ukázkové lekce:

Zkratky zařazuji vždy v úvodu každého kurzu. U začátečníků je velkou výhodou, že nemáte zatím žádné staré návyky k přeučování (myslím tím práci s myší) a může pro vás být proto jednodušší se hned od začátku pohybovat pomocí klávesových zkratek a zapojit je od začátku do své běžné praxe. Jestli totiž hledáte něco jednoduchého, co dokáže skutečně ihned výrazně zrychlit práci, je to právě používání zkratek.

Dnes si zde projdeme a procvičíme ty nejdůležitější z nich, ty si zkuste v taháku, který máte k dispozici třeba zvýraznit a ideálně se je i naučit používat. Jinak zkratek je v Excelu velké množství, další část najdete ve zmiňovaném taháku, v článku a v pokročilém kurzu (a to pořád vybírám jen to NEJ 😊).

Zkratky pro pohyb na listu:

Tyto zkratky patří zrovna do kategorie „musím se naučit“:

 • Ctrl + A označí celou oblast kolem aktivní buňky (podobně funguje také CTRL + *)
 • Ctrl + šipky podle použité šipky přesune do poslední buňky v aktuální oblasti
 • Ctrl + Shift + šipky označí buňky v aktuální oblasti ve směru šipky
 • Shift + šipky rozšíří výběr buněk o jednu ve směru šipky
 • Ctrl + HOME přesun na začátek listu (HOME přesune na začátek řádku)
 • Ctrl + END přesun na nejspodnější použitý řádek a sloupec (vpravo dole)
 • Ctrl + + (PLUS) přidá sloupec (řádek)
 • Ctrl + – (minus) odstraní sloupec (řádek)

Zkratky s CTRL:

Než se pustíme do zkratek s CTRL, vysvětlíme se důležitost samostatné klávesy CTRL. Často potřebujeme označit nesouvislou oblast buněk – viz obrázek (buňky nejsou vedle sebe, abychom je označili myší nebo pohybovou zkratkou CTRL+SHIFT+ŠIPKY). V tomto případě označíme buňky myší za současného držení klávesy CTRL.

Spousta zkratek je kombinace klávesy CTRL a písmena. Můžete si tady pomoci angličtinou, často je to první písmeno z anglického příkazu.

 • Ctrl + C zkopírovat (copy)
 • Ctrl + V vložit
 • Ctrl + D rozkopíruje obsah buňky dolů (down)
 • Ctrl + R rozkopíruje obsah buňky vpravo (right)
 • Ctrl + X vyjme buňky
 • Ctrl + S uloží sešit (save)
 • Ctrl + F otevře tabulku Najít pro hledání (find)
 • Ctrl + P otevře okno pro tisk (print)
 • Ctrl + Z vrátí poslední krok zpět
 • Ctrl + ENTER zapíše požadované do všech vybraných buněk
 • Ctrl + E dynamické doplňování dat
 • Ctrl + T vytvoření tabulky

Patří sem také zkratky formátování, které používám i mimo Excel, jednoduše si je zapamatujete stylem „mrknu a vidím“ podle ikonek v sekci Písmo:

 • Ctrl + B – tučné písmo
 • Ctrl + I – kurzíva
 • Ctrl + U – podtržené písmo

Vychytávky:

Další kategorií zkratek jsou tzv. vychytávky – ušetří vám čas a klikání po kartách Excelu:

 • Levý alt + ENTER nový řádek v buňce
 • CTRL + ; vloží aktuální datum
 • CTRL + SHIFT + . vloží aktuální čas
 • CTRL + SHIFT + L vloží filtr
 • ALT + = vloží funkci SUMA
 • ALT + F1 vytvoří graf z vybrané oblasti
 • TAB posun o jednu buňku doprava
 • ENTER posun o jeden řádek dolů

Z funkčních kláves to budou pro začátek tyto:

 • F1 nápověda
 • F4 změna typu odkazu na relativní nebo absolutní

Ve videu si prakticky ukážeme klávesové zkratky:

CVIČENÍ 15:

Pomocí klávesových zkratek zkuste: • označit celou tabulku • pohybovat se po rozích tabulky • označit první dva sloupce tabulky a dát je tučným písmen • vložit nový sloupec mezi F a G • do záhlaví sloupec napsat Dnešní datum - slovo datum bude na novém řádku, ale stále v buňce G11 • do první řádku vložte dnešní datum • hromadně vložte dnešní datum do všech řádků

Své znalosti si můžete ověřit ve kvízu níže:

#1. Zkratka pro vložení nového řádku do buňky je:

#2. Jakou zkratkou vrátíte poslední krok zpět?

#3. Co dělá klávesová zkratka SHIFT + šipky?

Vyhodnotit

Výsledky

-

Gratuluji, zkratky ovládáte na jedničku :).

Bohužel, chce to ještě chvíli studovat ….